5ο Ετήσιο Συνέδριο: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για συμμετοχή με ομιλία

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΣΗ

7 Νοεμβρίου 2020, Σπίτι της Συνεργασίας, Λευκωσία

Μετά από το 4ο Ετήσιο Συνέδριο «Η Αριστερά και το Κυπριακό», το οποίο αφιερώσαμε στην έννοια της Ομοσπονδίας και τη σημασία της για την Αριστερά, έχουμε γίνει μάρτυρες της συνεχιζόμενης εμφανούς απροθυμίας του Αναστασιάδη να επανέλθει σε συνομιλίες με τον Ακκιντζί και της πρόθεσής του να αποσυρθεί από τη συμφωνία για πολιτική ισότητα και κατανομή της εξουσίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μέσα σε αυτές τις καταστροφικές συνθήκες, αποφασίσαμε, από τις αρχές του χρόνου, ότι το 5ο Ετήσιο Συνέδριο θα πρέπει να εστιαστεί στην ανάγκη για οικοδόμηση ενός Μετώπου για την Eιρήνη και τη Λύση. Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων κατέστησε αδύνατη τη διεξαγωγή του Συνεδρίου πριν από το καλοκαίρι και την προγραμματίσαμε για το Φθινόπωρο.

Η απόφαση του Αναστασιάδη να κλείσει τέσσερα οδοφράγματα δημιούργησε συνθήκες δυσπιστίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και εντός της Ε/Κ κοινότητας. Ήταν μια κυνική εκμετάλλευση της πανδημίας προς εξυπηρέτηση των Ε/Κ εθνικιστών, που έδωσε και τη δικαιολογία στους Τ/Κ εθνικιστές να κλείσουν και τα υπόλοιπα οδοφράγματα. Και οι δύο πράξεις εκφράζουν μια προσπάθεια παραπέρα υπονόμευσης της επιθυμίας για λύση. Τα πλεονεκτήματα που θα είχαν και οι δύο μας κοινότητες αν η συνεργασία και η αλληλεγγύη ήταν οι επιλογές κατά την πανδημία, είναι πέρα από προφανή.

Η πανδημία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Τεράστια κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα ακολουθούν ήδη, σε παγκόσμιο επίπεδο, την πανδημία, τα οποία όμως δεν είναι απλά το αποτέλεσμα του ιού. Η πανδημία έχει ξεκάθαρα αποκαλύψει τα θεμελιώδη προβλήματα και τις ανεπάρκειες του κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος – την εγγενή απάνθρωπη δομή του. Η αντίθεσή μας στο νεοφιλελευθερισμό, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη λιτότητα, έχει κερδίσει ισχυρά επιχειρήματα, ακόμα και για ανθρώπους που δεν τη συμμερίζονταν προηγούμενα.

Τώρα οφείλει να είναι η ώρα της Αριστεράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι το καθήκον της Αριστεράς να οδηγήσει την αντίσταση ενάντια στις καταστροφικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές κρίσεις που έρχονται.

Στην Κύπρο, η Αριστερά έχει ένα ακόμα κρίσιμο ρόλο και καθήκον. Να σταθεί ανυποχώρητα ενάντια σε αντιτιθέμενες στη λύση πολιτικές, τόσο στο Νότο όσο και στο Βορρά, που είναι τώρα πιο επικίνδυνες παρά ποτέ προηγούμενα. Η ανάγκη ενδυνάμωσης της διακοινοτικής συνεργασίας της Αριστεράς έχει καταστεί πιο επιτακτική παρά ποτέ.

Το 5ο Συνέδριο στοχεύει, όπως και τα τέσσερα προηγούμενα, να φέρει μαζί τα διάφορα ρεύματα της Κυπριακής Αριστεράς και από τις δύο κοινότητες (πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, άλλες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις, κινήματα και άτομα) και να διερευνήσει τρόπους για την Οικοδόμηση ενός Μετώπου για την Ειρήνη και τη Λύση.

Η εμπειρία των προηγούμενων Συνεδρίων μας οδήγησε στο να επιδιώξουμε τον περιορισμό του αριθμού των ομιλητών, ώστε το Συνέδριο να καλύψει επαρκώς τις θεματικές του, επιτρέποντας ταυτόχρονα αρκετό χρόνο συζήτησης των ζητημάτων που θα εγερθούν κατά την κάθε του σύνοδο. Η κατηγοριοποίηση στον πιο κάτω κατάλογο προορίζεται ως οδηγός για την υποβολή προτάσεων και δεν προτείνεται ως πρόγραμμα του Συνεδρίου. Σκοπός της είναι να δώσει ένα γενικό πλαίσιο θεμάτων για τις προτάσεις που θα υποβληθούν και επιλεγούν, και αναμένεται επίσης ότι ίσως αυτές να μη καλύψουν κάποια από αυτά τα θέματα.

Στην περίπτωση όπου μεγάλος αριθμός προτάσεων θεωρηθεί σχετικός, θα γίνει υποχρεωτικά επιλογή εκείνων που θα παρουσιαστούν ως ομιλίες, με κριτήριο την επίτευξη μιας απαραίτητης ισορροπίας των θεματικών. Για προτάσεις που δεν θα επιλεγούν για να παρουσιαστούν στο Συνέδριο ως ομιλίες, που έχουν όμως κριθεί σχετικές με τις υπό συζήτηση θεματικές, τα πλήρη κείμενά τους θα διανεμηθούν στο Συνέδριο και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του.

Οι τίτλοι και περιλήψεις (μέχρι 100 λέξεις) στα ελληνικά ή τουρκικά ή αγγλικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 10η Αυγούστου. Οι συγγραφείς τους θα ενημερωθούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κατά πόσο η πρότασή τους έχει επιλεγεί, είτε για να παρουσιαστεί ως ομιλία είτε για να διανεμηθεί ως γραπτό κείμενο. Τα τελικά κείμενα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά ή τουρκικά, να μην υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις και να υποβληθούν ηλεκτρονικά (στο e-mail: left.and.cyprus.problem@gmail.com) μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Στο Συνέδριο θα γίνεται ταυτόχρονη μετάφραση (από τα ελληνικά στα τουρκικά και από τα τουρκικά στα ελληνικά).

Εάν ο συγγραφέας επιθυμεί να δημοσιευθεί και στις δύο γλώσσες το κείμενό του στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πρέπει να μεριμνήσει για τη μετάφρασή του. Υπηρεσίες μετάφρασης μπορούν να παρασχεθούν από την Οργανωτική Επιτροπή προς €20 ανά 250 λέξεις.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Η Αριστερά και το Κυπριακό


Γενικός καθοδηγητικός κατάλογος θεμάτων που θα απασχολήσουν το Συνέδριο

Ομάδα Θεμάτων Ι: Το Νέο Παγκόσμιο Περιβάλλον – Η Ανθρωπότητα μετά τον Κορωνοϊό

 • Παγκόσμιες οικονομικές πραγματικότητες
 • Η παγκόσμια οικονομία πριν και μετά την πανδημία
 • Οικονομικές πολιτικές, Λιτότητα και Ταξική Πάλη
 • Κοινωνικές και Πολιτικές πραγματικότητες
 • Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κοινωνική συνείδηση
 • Πολιτικές της Αριστεράς, Κόμματα της Αριστεράς, Συντεχνίες
 • Συνεργασία και Συγκρούσεις ανάμεσα στην Αριστερά
 • Ακροδεξιά, Εθνικισμός, Νεοφιλευθερισμός
 • Μεταρρύθμιση και Επανάσταση
 • Μαζικά Κινήματα και Διανοούμενοι

Ομάδα Θεμάτων ΙΙ: Οι Νέες Πραγματικότητες στην Κύπρο

 • Εθνικισμός και η Πανδημία
 • Συνεργασία και Διαίρεση στην Κύπρο
 • Η Αποτυχία της Συνεργασίας και η Αποτυχία της Αριστεράς
 • Οι σχέσεις της Ελλάδας με τον Νότο
 • Οι σχέσεις της Τουρκίας με τον Βορρά
 • Άλλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
 • ΑΟΖ και Υδρογονάνθρακες – χάνουν τη θέση τους στη συνείδηση των Κυπρίων;
 • Οικονομική  δυνατότητα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
 • Περιβαλλοντική πτυχή της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Ομάδα Θεμάτων ΙΙΙ: Δημιουργώντας ένα Μέτωπο για Λύση από την Αριστερά αλλά και ευρύτερα

 • Οι Διακοινοτικές Συνομιλίες και η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία
 • Διαφορές ανάμεσα στην Αριστερά
 • Τα διλήμματα για ένα ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ Μέτωπο για λύση και ειρήνη
 • Καπιταλιστές/διανοούμενοι που ευνοούν τη λύση
 • Οι ερχόμενες βουλευτικές εκλογές
 • Τουρκικές και Τουρκοκυπριακές Πολιτικές
 • Τουρκοκυπριακή Ταυτότητα και Εθνικισμός
 • Προεδρικές Εκλογές στον Βορρά
 • Συνεργασία σε επίπεδο Κοινωνίας των Πολιτών
 • ΜΚΟ και Επαναπροσέγγιση
 • Πανεπιστημιακοί και άλλοι Διανοούμενοι
 • Γυναικείες Οργανώσεις, Επαγγελματικες Οργανώσεις και Συντεχνίες
 • Διεθνείς Οργανώσεις

Ομάδα Θεμάτων ΙV: Οι εχθροί της Λύσης

 • Η Εκκλησία, το Πολιτικό Ισλάμ, ο Ελληνικός Εθνικισμός, ο Τουρκικός Εθνικισμός και ο Ρατσισμός
 • Εθνικιστική Εκπαίδευση, Εθνικιστικοί Θεσμοί
 • Γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s