5. Yıllık Konferans: Konferansa bir konuşmayla katılım önerisinde bulunma daveti

Barış ve çözüm için bir cephenin İnşası

7 Kasım 2020, Dayanışma Evi, Lefkoşa

Federasyon kavramına ve bunun Sol için önemine adadığımız “Sol ve Kıbrıs Sorunu” Dördüncü Yıllık Konferans sonrasında Akıncı’yla görüşmelere geri dönme konusunda Anastasiadis’in sürekli isteksizliğine ve siyasi eşitlik ile iki toplum arasında erkin paylaşımı konusundaki anlaşmadan çekilme niyetine tanık olduk. Bu yıkıcı koşullar içerisinde, yılın başından itibaren Beşinci Yıllık Konferans’ın barış ve çözüm için bir cephenin inşası ihtiyacına odaklanması gerektiğine karar verdik. Barikatların kapatılması bu Konferansın yazdan önce yapılmasını imkânsız hale getirdi ve bunu sonbaharda yapmayı planladık.

Anastasiadis’in dört barikatı kapatma kararı iki toplum arasında ve aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumu içerisinde güvensizlik koşulları yarattı. Bu konuda, Kıbrıslı Türk milliyetçilere diğer barikatları da kapatma bahanesini de veren ve Kıbrıs Rum milliyetçilere hizmet amacıyla pandeminin sinik bir şekilde istismarı da söz konusu oldu. Her iki hareket de çözüm arzusunu daha da zayıflatmaya yönelik bir çabayı ifade ediyor. Eğer pandemi sırasında tercihler işbirliği ve dayanışma olsaydı, bundan iki toplumun da sahip olacağı avantajlar aşikârdır.

Küresel bir sağlık krizinden çok daha öte bir şey olan pandemiyi şimdiden dünya çapında büyük sosyo-ekonomik sorunlar izlemektedir ve bunlar sadece virüsün sonucu değildir. Pandemi hâkim sosyo-ekonomik sistemin temel sorunlarını ve yetersizliklerini, insanlık dışı yapısını açıkça gözler önüne sermiştir. Neoliberal özelleştirmelere, kemer sıkma politikalarına karşıtlığımız, daha öncesinde bunu paylaşmayanlardan bazılarını bile ikna eden güçlü argümanlar kazandı.

Şimdi tüm dünyada Sol’un zamanıdır ve Sol’un zamanı olmalıdır. Sol’un görevi gelecek yıkıcı sosyal, ekonomik ve siyasal krizlere karşı mücadele etmektir.

Kıbrıs’ta Sol’un başka bir önemli rolü ve görevi daha var. Adanın gerek güneyinde, gerekse kuzeyinde, şimdi her zamankinden daha tehlikeli olan çözüm karşıtı politikalar karşısında geri adım atmaksızın dikilebilmek. Sol’un toplumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gereksinimi her zamankinden daha acil hale gelmiştir.

5. Konferans, önceki dört konferansta da olduğu gibi, her iki toplumdan da Kıbrıs Solu’nun çeşitli akımlarını (siyasi partileri, sendikaları, diğer siyasi ve sosyal örgütleri, hareketleri ve bireyleri) bir araya getirmeyi ve bir Barış ve Çözüm Cephesi’nin inşasının yollarını araştırmayı hedeflemektedir.

Daha önceki konferanslarımızda edindiğimiz deneyimin ışığında, davetli konuşmacıların sayısını sınırlı tutarak, ele alınacak konuların yeterince irdelenmesine ve aynı zamanda her oturumun konusu hakkında tartışma için yeterli zamanın olmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Aşağıdaki listede yer alan kategoriler, konferans programı olarak değil, konferansa bir konuşmayla katılma önerisinde bulunacak olanlara rehberlik etmek amacıyla belirlenmiştir. Buradaki amaç, önerilecek ve seçilecek konuşma önerileri için konulara ilişkin bir çerçeveyi sunmaktır.

Önerilen konuşmalardan aralarında benzerlik arz edenlerin sayısı büyük olduğu takdirde, oturum başlıklarıyla ilgili bir dengenin sağlanması kriteriyle konuşmalar arasında zorunlu olarak bir seçim yapılacaktır. Konferansta sunum için seçilmeyen fakat ele alınacak konularla ilgili olduğu değerlendirilmesi yapılan konuşmaların tam metinleri konferansta katılımcılara dağıtılmak ve konferans tutanaklarına dâhil edilmek üzere yazarlarından istenecektir.

Konferansta yapılması önerilen konuşmanın Yunanca, Türkçe veya İngilizce başlığını ve özetini içeren (100 kelimeyi aşmayan) metinler 10 Ağustos’a kadar gönderilmelidir. Önerileri konferansta konuşma olarak sunulacak olanlar da, metin olarak dağıtılacak olanlar da 1 Eylül’e kadar Organizasyon Komitesi tarafından bilgilendirilecektir. Konferansta sunulacak ya da dağıtılacak olan nihai metinler Yunanca veya Türkçe olarak yazılmış olmalı, 1500 kelimeyi geçmemeli ve en geç 1 Ekim tarihine kadar left.and.cyprus.problem@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir. Konferansta yapılacak konuşmalar (Türkçe’den Yunanca’ya ya da Yunanca’dan Türkçe’ye) eşzamanlı olarak tercüme edilecektir.

Metninin Konferans tutanaklarında hem Yunanca, hem de Türkçe olarak yayımlanmasını arzu edenlerin metinlerinin yazılı çevirisinin yapılmasını kendilerinin üstlenmesi gerekmektedir. Yazılı çeviri hizmeti 250 kelimesi 20 Euro karşılığında Organizasyon Komitesi tarafından sağlanabilir.

Organizasyon Komitesi

Sol ve Kıbrıs Sorunu


Konferansta ele alınacak konulara ilişkin yönlendirici genel liste:

Konu Grubu I: Yeni Küresel Ortam – Koronavirüs Sonrası İnsanlık

 • Küresel ekonomik gerçeklikler
 • Pandemi öncesi ve sonrası küresel ekonomi
 • Ekonomi Politikaları, Kemer Sıkma ve Sınıf Mücadelesi
 • Sosyal ve Siyasal Gerçeklikler
 • Pandeminin sosyal bilinç üzerindeki etkisi
 • Sol’un politikaları, Sol Partiler, Sendikalar
 • Sol’da İşbirliği ve Çatışmalar
 • Aşırı Sağ, Milliyetçilik, Neoliberalizm
 • Reform ve Devrim
 • Kitlesel Hareketler ve Aydınlar

Konu Grubu II: Kıbrıs’taki Yeni Gerçeklikler

 • Milliyetçilik ve Pandemi
 • Kıbrıs’ta İşbirliği ve Bölünme
 • İşbirliğinin Başarısızlığı ve Sol’un Başarısızlığı
 • Adanın güneyi ile Yunanistan’ın ilişkileri
 • Adanın kuzeyi ile Türkiye’nin ilişkileri
 • Orta Doğu’daki diğer güçler
 • MEB ve Hidrokarbonlar – Kıbrıslıların gündeminde önemini kaybediyorlar mı?
 • Hidrokarbonların ekonomik açıdan değerlendirilmesi olanağı
 • Hidrokarbonların değerlendirilmesinin çevresel boyutu

Konu Grubu III: Çözüm İçin Sol ve Daha Geniş Kesimler Tarafından Bir Cephenin Oluşturulması

 • Toplumlar Arası Görüşmeler ve İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon
 • Sol içerisindeki farklar
 • Çözüm ve barış için bir DİSİ-AKEL Cephesi’ne ilişkin ikilemler
 • Çözümü tercih eden kapitalistler/aydınlar
 • Yaklaşan milletvekilliği seçimleri
 • Türk ve Kıbrıslı Türk Politikaları
 • Kıbrıslı Türk Kimliği ve Milliyetçilik
 • Kuzeydeki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
 • Sivil Toplum Düzeyinde İşbirliği
 • STK’lar ve Yeniden Yakınlaşma
 • Akademisyenler ve diğer aydınlar
 • Kadın Örgütleri, Meslek Örgütleri ve Sendikalar
 • Uluslararası örgütler

Konu Grubu IV: Çözümün Düşmanları

 • Kilise, Siyasal İslam, Yunan Milliyetçiliği, Türk Milliyetçiliği ve Irkçılık
 • Milliyetçi Eğitim, Milliyetçi Kurumlar
 • Ortadoğu’nun jeopolitiği

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s